Välkommen, det här är organisationen Kyrkostyrelsens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://kirkontilastot.fi och har utarbetats/uppdaterats 21.9.2020. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster är tillgängliga.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är

Hur tillgänglig är den digitala tjänsten?

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen förekommer brister i rubrikmarkeringen. Vi korrigerar bristerna så snart som möjligt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

En del av innehållet på webbplatsen har utformats med HTML-kod i stället för med en CSS-dokumentmall, särskilt i fråga om presentationsattributen 'border', 'align' eller 'bgcolor'. Vi strävar efter att korrigera dessa så snart som möjligt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n. Vi strävar efter att korrigera detta så snart som möjligt. (Även WCAG 4.1.1)

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen finns text- och bildinnehåll i multimediaform som saknar ljudbeskrivningar eller textalternativ för skärmläsare.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen finns bilder utan textalternativ i koden. Skärmläsaren läser bildens position i stället för alt-texten. Vi strävar efter att korrigera detta så snart som möjligt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden. Vi korrigerar bristerna som gäller färgkontrasten så snart som möjligt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-teckenpositioner, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen kan finnas dokument som för närvarande inte är fullständigt tillgängliga. Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Webbplatsen saknar en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som återkommer på flera sidor. Vi strävar efter att lägga till en länk överst på varje sida som leder användaren direkt till huvudinnehållsområdet.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Språkangivelse saknas på webbplatsen. Vi strävar efter att korrigera detta så snart som möjligt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n. Vi strävar efter att korrigera detta så snart som möjligt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls

Omfattas inte av lagstiftningen

Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.

Har du noterat tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som administrerar webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland strävar efter att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder. Kyrkostyrelsen säkerställer tillgängligheten med följande åtgärder: Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé. Tillgängligheten hör till våra interna rutiner. Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis. Vi erbjuder våra anställda tillgänglighetsutbildning. Vi använder ett digitalt verktyg för bedömning av tillgängligheten.